Welkom bij Radinpro

stralingsbescherming, inspecties en oplossingen

Radinpro spitst zich toe op oplossingen voor industriŽle bedrijven waar de toepassing van of het werken met bronnen van ioniserende straling een niet-kernactiviteit is.

Voor veel bedrijven is het gebruik van bronnen van ioniserende straling immers essentieel in hun productieproces, maar geen product of dienst op zich.

Andere sectoren krijgen juist onbedoeld en ongewenst te maken met radioactieve stoffen, zoals bijvoorbeeld radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong.

Vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, milieu, wet- en regelgeving en dus bedrijfscontinuÔteit is het cruciaal om aan alle aspecten van de   stralingsbescherming te voldoen, ongeacht de toepassing.  

Maatwerk

toewijding, flexibiliteit, betrouwbaarheid

Vanwege de diversiteit aan bronnen van ioniserende straling en de bedrijfsspecifieke omstandigheden waarbinnen deze worden toegepast of aangetroffen, verlangt elk 'probleem' een oplossing op maat.

Dit vergt specifieke deskundigheid en een hoge mate van flexibiliteit en betrouwbaarheid, nog afgezien van de speciale meetinstrumenten en gereedschappen die benodigd zijn.

Radinpro ondersteunt u hierbij in de breedste zin: van het inhuren/detacheren van een  stralingsdeskundige niveau 3 tot  het opstellen van een ontvankelijke aanvraag voor een vergunning Kernenergiewet.

Mocht u vragen, opmerkingen of problemen hebben rondom uw bedrijfsspecifieke toepassing of omstandigheid, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

home | sitemap | contact